Aile Huzuru İçin Dua Evinizi Zırh Gibi Koruyacak

aile huzuru için dua

Aile huzuru için okunan dua, her türlü ailevi sıkıntının giderilmesini sağlayan çok tesirli bir duadır. Bu dua sabır üzerine kurulu bir niyazdır. İki aşamadan oluşan duanın sözleri nispeten uzundur ve duaya 3 gün devam edilmektedir.

Bu tesirli duayı usulüne uygun okumak büyük önem taşımaktadır. Sabırla ve samimiyetle okunacak dua inşallah çok güçlü tesir gösterir. Aile fertleri arasında sevgi ve saygı hasıl olur. Anne baba arasındaki muhabbet artar, çocuklar hayırlı bir evlat olarak yetişir. Hiçbir fitne aileye zarar veremez. Aile huzuru daimi olur ve aile yaşamında mutluluk ziyadesiyle artar.

Büyük alimler bu uzun duayı okuyan müminlerin inşallah karşılığını alacaklarını ifade etmektedir. Zira aile, İslam toplumunun temelidir. Müminleri her türlü zarara uğramaktan koruyan en güçlü kurum ailedir. Ailenin sağlam olması için yüce Allah’a yapılan dualar inşallah kabul görmektedir.

Aile huzuru için okunan dua 3 gün niyaz edildikten sonra dua tesirini yavaş yavaş gösterir. Her geçen gün biraz daha güçlü biçimde insanları etkiler. Bu itibarla müminlerin “Duam neden kabul görmedi?” diyerek sabırsız davranması doğru değildir. Müminler birkaç gün geçmeden inşallah ilk olumlu gelişmelere kendi gözleriyle şahit olacaklardır. Duanın üzerinden birkaç hafta geçtiğinde ise ailenin yapısı tamamen değişecek ve müminlere huzurlu bir aile ortamı nasip edilecektir.

Aile huzurunu temin etmek için okunan dua ayetlere ve esmalara dayanıyor

Bu niyaz “kutsi sözlere” dayanır. Duada niyet kısmında esmalar okunurken Kuran ayetlerinin fazileti ile aile huzuru murad edilir.

Aile huzurunu temin etmek için büyü tarzında dinen caiz olmayan uygulamalara da başvuran çok sayıda insan vardır. Bilinçli müminlerin bu tarz yanlış tercihlerden kesinlikle uzak durması gerekir. Zira büyü yapmak kişinin büyük günaha girmesine neden olur. Ayrıca büyü uygulamaları bazen çok riskli sonuçlara da sebep olabilir.

Aile Huzuru için Dua

Aile huzuru için okunan dua vekaleten de okunabilir

Ailesinde huzur isteyen her mümin bu duaya müracaat ederek niyaz edebilir. Anne babalar veya çocuklar bu dua vesilesi ile isteklerini yüce Allah’a arz edebilir.

Ancak bu tesirli duanın aile fertlerinin dışında yakın akrabalar tarafından da okunabileceğini belirtmek gerekir. Müminler evlenmiş fakat aile huzuru bulamamış yakınları için de bu duayı vekaleten okuyabilirler.

Aile huzuru için okunan duanın sözleri ve okunma aşamaları

Daha önce de ifade ettiğimiz gibi dua iki aşamadan oluşmaktadır. Duanın ilk aşaması sabahın erken vakitlerinde, ikinci aşaması ise gece yatmadan önce okunmaktadır. Bu iki aşamada okunan dua sözleri birbirini tamamlayan bir terkiptir. Duanın her iki aşamasını eksiksiz biçimde yerine getirmek inşallah hayırlara vesile olacaktır.

Aile huzuru için okunan duanın sabah aşaması

Duanın sabah aşaması günün ilk saatlerinde yerine getirilmektedir. Eğer müminler seher vaktinde dualarını okurlarsa inşallah daha tesirli olur. Bu vakitte dua okumaya fırsat bulunamazsa öğle namazından önce mutlaka duanın ilk aşaması tamamlanmalıdır. Zira öğle vakti günün ortası sayılır ve sabah okunması gereken duaların öğleden önce niyaz edilmesi şarttır.

Duanın sabah aşamasında önce kişi Bismillahirrahmanirrahim diyerek besmele çeker. Besmeleden sonra duanın niyet aşaması gelir. Duanın niyet kısmı yüce Allah’ın güzel isimleri olan 7 esmaya hitaben okunur.

Duanın niyet sözleri şöyledir:

Ya Rahman, bana nasip ettiğin aile için Sana şükürler olsun.

Ya Rahim, benden ve ailemden rahmetini esirgeme.

Ya Cami, beni ve ailemi her daim bir arada tut.

Ya Vedud, kalplerimizde sevgi ve muhabbeti eksik etme.

Ya Latif, bize iyilik, bereket ve güzellik ihsan eyle.

Ya Kadir, senin gücün her şeye yeter, aileme huzur ihsan et.

Ya Mucib, duaları kabul eden yalnız ve ancak Sensin. Sana el açtım, Sana sığındım, Sana güvendim. Ellerimi boş çevirme.

Duanın niyet aşaması bittikten sonra Rum suresinin 21. ayeti kerimesi bir defa okunur.

Ve min ayatihı en haleka leküm min enfüsiküm ezvacel li teskünu ileyha ve ceale beyneküm meveddetev ve rahmeh inne fı zalike le ayatil li kavmiy yetefekkerun.

Bu ayet eşler arasındaki huzursuzluğun giderilmesini sağlar. Bu dua vesilesi ile ailedeki anne babanın birbirine karşı sevgisi ve muhabbeti artar.

Ardından Nisa suresinin 132. ayeti kerimesi bir defa okunur ve duanın sabah aşaması bitirilir.

Ve lillahi ma fis semavati ve ma fil ard ve kefa billahi vekıla.

Bu ayeti kerime aile fertlerinin her türlü kötü alışkanlıktan uzaklaşmasını sağlar. İnsanlar kendi ailelerine daha fazla değer verir. Ayetin yüzü suyu hürmetine aile fertleri mutluluğu dışarıda değil kendi evinde bulur.

Aile Huzuru için Dua

Aile huzuru için okunan duanın gece aşaması

Duanın bu aşaması için tavsiye edilen makbul zamanlar “gece uyumadan önceki vakitler”dir. Büyük alimler yatsı namazından sonra herhangi bir vakitte dua edilebileceğini ifade etmektedir.

Duanın gece aşamasında da niyet vardır. Ancak gece aşamasında niyet kısmı kısa olup tek cümle halindedir.

Bismillahirrahmanirrahim

Ya Rabbim, ailemde huzuru daim ve kaim eyle.

Buradaki daim kelimesi “devamlı, sürekli” anlamına gelir. Kaim kelimesi ise “ayakta güçlü biçimde duran” demektir. Yani duanın niyeti ile “aile huzurunun her zaman güçlü biçimde devam etmesi” istenmektedir.

Duanın gece niyetinden sonra 7 defa şu kutsi sözler söylenir:

Subhane rabbiyel aliyyil alel Vehhab.

Bu ifade Hazreti Muhammed’in dualara başlarken söylediği sözlerdir ve anlamı şöyledir:

“Yüce, ulu ve lütuf sahibi olan Rabbimi tesbih ederim.”

Bu sözleri Peygamber Efendimiz dua okuyan Hazreti Ali’ye öğretmiştir. O günden beri müminler de dualarına bu ifade ile başlamaktadır. Büyük alimler bu sözlerin duaların kabulüne vesile olduğunu belirtmektedir.

Şükür duası hükmünde olan bu hadisi şeriften sonra müminler Yunus suresinin 107. ayetini bir defa okuyacaklardır.

Ve iy yemseskellahü bi durrin fe la kaşife lehu illa hu ve iy yüridke bi hayrin fe la radde li fadlih yüsıybü bihı mey yeşaü min ıbadih ve hüvel ğafurur rahıym.

Bu ayeti kerimeden sonra duanın hatimesi yani bitiş bölümü olan Tevbe suresinin 129. ayeti okunarak dua bitirilir.

Hasbiyallahü la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azıym.(amin)

Dua bittikten sonra kişi acele edip hemen kalkmamalı ve bir müddet yüce Allah’ın kudretini düşünmelidir. Büyük alimler dualardan sonra birkaç dakikalık bu düşünme sürecine “tefekkür vakti” adını vermektedir. Dualardan sonra tefekkür etmek inşallah rahmet kapılarının açılmasını sağlar ve duaların kabulünde olumlu tesir gösterir.

 

Aile Huzuru İçin Dua Evinizi Zırh Gibi Koruyacak

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön