Dilek duası nedir 10 soruda merak edilen her şey

dilek duası

Dilek duası okuyacak müminler şu hususlara dikkat ederlerse inşallah çok daha isabetli olacaktır:

Dilek duası için makbul kabul edilen zamanlar var mıdır?

Dilek duası günün her vakti okunabilir. Ancak büyük alimler bu duanın yatsı namazından sonra okunmasının daha makbul olduğu yönünde beyanlarda bulunmuşlardır.

Duanın okunma sayısı nedir?

Dilek duası bir oturuşta 3 defa okunan dualardan biridir. Yani kişi dua sözlerini peş peşe 3 defa okuyacaktır. Dilek dualarının bu sayıda okunması ta Asrı Saadet döneminden beri yapılan bir uygulamadır ve pek çok hayra vesile olmaktadır.

Dilek duası öncesinde abdest alınması gerekir mi?

Dilek duası esmalara ve Kuran ayetlerine dayanan bir dua olduğu için mutlaka abdestli şekilde niyaz edilmesi gerekir.

dilek duası

Duaya kaç gün boyunca devam etmeliyim?

Dilek duası 7 gün boyunca okunmalıdır. Haftanın herhangi bir günü duaya başlanacak ve 7 gün boyunca duaya devam edilecektir. Genel kaide duaya cuma gecesi başlamak ve duayı perşembe gecesi bitirmek yönündedir.

Dilek duası okunan günlerde sadaka vermek zorunlu mudur?

Dilek duasının okunduğu günlerde sadaka vermek duanın faziletini arttırır. Zira sadaka vermek rahmet kapılarının açılmasına vesile olur. Dilek duası öncesinde sadaka vermek zorunlu değildir. Ancak sadaka vererek ihtiyaç sahiplerini sevindiren kişinin de yüce Allah tarafından duasına cevap verilerek sevindirileceğini de bilmek gerekir.

Dilek duasının niyeti nasıl yapılır?

Kişi hangi konuda dua edecekse birkaç kelime ile duaya niyet ederse çok faydalı olacaktır. Ancak müminler sadece niyetini içinden geçirerek de duasına başlayabilirler. Zira yüce Allah açıkça söyleneni de herkesten gizleneni de bilir. O, hem Zahir’dir hem de Batın’dır.

Dilek duasının icabetini arttırmak için neler yapılmalıdır?

Dilek duası okuyan kişiler duaya olan icabeti arttırmak yani duanın kabulünü kolaylaştırmak için dua ettikleri günlerde küçük de olsa bir miktar sadaka vermeye gayret etmelidir. Ayrıca dua bittikten sonra Kuran’dan birkaç sure okumak da faydalı olacaktır.

Dilek dualarında duanın kabulünde en önemli hususun içten duygularla dua etmek olduğu asla unutulmamalıdır. Çünkü kişinin tüm kalbiyle yaptığı duaların çok daha tesirli olduğu tüm kaynaklarda beyan edilmiştir.

Dilek duası vekaleten de okunabilir mi?

Dilek duaları hayır dileme dualarıdır. Bu itibarla kişinin bir yakını tarafından yani vekaleten de okunabilir. Ancak dilek dualarını kişinin bizzat kendisi tarafından okunmasının çok daha makbul olduğu da göz önünde bulundurulmalıdır.

Dilek duası tesirini ne kadar sürede gösterir?

Dilek duasının kabulü konusunda net bir tarih belirtmek doğru değildir. Çünkü duaların kabulü konusunda tek yetkili mercii yüce Allah’tır. O’nun dualara cevap verip vermeyeceğini veya ne zaman duaya icabet edeceğini aciz kullar önceden bilemez. Zira her tülü gayb bilgileri sadece O’nun katındadır. O dilerse kişi muradlarına kavuşur, O dilemezse kişinin yapabileceği hiçbir şey yoktur.

İşte bu gerçeğin farkında olmak ve duanın kabulü konusunda tamamen yüce Allah’ın rahmetine teslim olmak büyük önem arz etmektedir. Ancak dilek duasını okuyup tecrübe eden müminlerin duanın kısa sürece kabul gördüğüne dair sayısız beyanını da ifade etmek yerinde olacaktır.

Dilek duası sözleri nelerdir?

Dilek duası 7 esmadan sonra 7 Kuran ayetinin okunması ile icra edilmektedir. Duanın tam olarak sözleri şöyledir:

Bismillahirrahmanirrahim

Ya Rahman

Ya Rahim

Ya Kayyum

Ya Azim

Ya Cami

Ya Vedud

Ya Mucib

Alimül ğaybi vaş şehadetil kebırul müteal

Ve kur rabbığfir verham ve ente hayrur rahımın.

Ve lillahi ma fis semavati ve ma fil ard ve kefa billahi vekıla.

Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyum la te’huzühu sinetüv vela nevm lehu ma fis semavati ve ma fil ard men zellezı yeşfeu ındehu illa bi iznih ya’lemü ma beyne eydıhim ve ma halfehüm ve la yühıytune bi şey’im min ılmihı illa bi ma şa’ vesia kürsiyyühüs semavati vel ard ve la yeudühu hıfzuhüma ve hüvel alıyyül azıym.

Halekassemavati vel’arda bilhakkı ve savverekum feahsene suverekum ve ileyhilmasıyru.

Ellezı ahsene külle şey’in halekahu ve bedee halkal insani min tıyn.

Fe atahümüllahü sevabed dünya ve husne sevabil ahırah  vallahü yühıbbül muhsinın. (amin)

 

 

Dilek duası nedir 10 soruda merak edilen her şey

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön