Huzur duası en tesirli dilek ve hacet dualarından biridir

huzur duası

Huzur duası çok farklı maksatların gerçekleşmesini dilemek için okunabilmektedir. Sahih dua kitaplarında huzur duasının şu amaçları gerçekleştirmek üzere okunabileceği ifade edilmiştir:

 • Huzur duası okunan evlerde aile içi tartışmalar yaşanmaz. Eşler arasındaki muhabbet artar ve çocuklar hayırlı birer evlat olarak yetişir.
 • Bu duayı okuyan kişinin kendisi de her türlü ruhsal vesveseden kurtulur ve daha sağlam bir ruh yapısına kavuşur. Yani huzur duası hem dua okuyan kişinin bizzat kendisinin hem de günlük hayatta diyaloga girilen diğer insanları etkilemektedir.
 • Birbirlerini seven ancak belli sebepler yüzünden aralarında tatsızlıklar yaşanan kişilerin yeniden samimi dostluklar kurmasına yardımcı olur.
 • Herhangi bir iş yerinde ya da toplulukta huzursuzluk baş göstermişse huzur duası okumak İnşallah ortamın sükun bulmasına vesile olacaktır.

Huzur duası burada ifade edilen gayelerin dışında her türlü huzursuzluk durumunun sonlanmasını dilemek amacıyla da okunabilmektedir.

huzur duası

Huzur duası okuyacak kişilerin dikkat etmeleri gereken 3 husus

Huzur duası okuyan müminlerin mutlaka göz önünde bulundurmaları gereken önemli hususlar şöyle sıralanabilir:

 1. Huzur duası Kuran ayetlerine ve Allah’ın güzel isimleri olan esmalara dayanır. Bu nedenle mutlaka dua öncesinde abdest almak gerekir.
 2. Huzur duası okunduğuna dair başka insanlara bilgi vermemek daha doğrudur. Çünkü dua etmek de ibadet hükmündedir. Duaların ve ibadetlerin eda edilişi konusunda ulu orta konuşmamak gerekir.
 3. Duaların kabulünde en önemli husus hiç kuşkusuz ki içten ve samimi duygularla niyaz etmektir. Dua eden kişinin bu manada tüm kalbiyle dua etmesi inşallah sesinin Arş-ı Âlada duyulmasına vesile olacaktır.

huzur duası

Huzur duası için makbul kabul edilen zamanlar var mıdır?

Huzur duası günün her vakti okunabilir. Zira İslam’da duaların okunması önünde zaman mefhumu hiçbir şekilde engel teşkil etmez. Ancak duaların daha makbul kabul edildiği zamanların olduğunu da bilmek gerekir.

Büyük alimler huzur duasının okunma vakitleri konusunda “kişinin rahatsız etkilemeyeceği ve huzur içinde dua edebileceği zamanlar” ifadesini kullanmışlardır. Bu hususta özellikle yatsı namazları sonrasının dua etmek için uygun vakitler olduğu ifade edilmiştir.

Biz de alimlerin bu görüşünün isabetli olduğunu kabul ederek huzur duasının yatsı namazları sonrasında okunmasının çok da hayırlı olacağını belirtmekte fayda görüyoruz.

Huzur duasını kaç gün süreyle okumalıyım?

Huzur duasının üç gün üst üste okunması tavsiye edilmektedir. Tercihen duaya cuma gecesi başlanıp pazar gecesi bitirilmesi daha uygun kabul edilmektedir.

Eğer kişi dilerse duasını yedi güne de tamamlayabilir. Yani duaya cuma gecesi başlayıp perşembe gecesi de bitirebilir. Ancak huzur duasının daha çok 3 günlük okumalar şeklinde niyaz edildiğini belirtmek yerinde olacaktır.

huzur duası

Huzur duasının sözleri

Huzur duası Allah’ın güzel isimlerinden olan 40 adet esma ve 4 sure ile okunmaktadır. Öncelikle besmele çekilir ve ardından 10 esma söylendikten sonra bir sure okunur. Duada geçen esmalar ile sureler huzur kavramı ile ilişkili anlamlar taşır. Huzur duasının teşkili şöyledir:

 • Besmele-i Şerif
 • 10 Esma (Esmaların başına “ya” nidası getirilir.)
 • İnşirah suresinin tamamı
 • 10 Esma (Esmaların başına “ya” nidası getirilir.)
 • Duha suresinin tamamı
 • 10 Esma (Esmaların başına “ya” nidası getirilir.)
 • İhlas suresinin tamamı
 • 10 Esma (Esmaların başına “ya” nidası getirilir.)
 • Fatiha suresinin tamamı

Buna göre huzur duasının tam sözleri şöyledir:

Bismillahirrahmanirrahim

Ya Rahman
Ya Rahim
Ya Kuddüs
Ya Selam
Ya Aziz
Ya Halik
Ya Bari
Ya Gaffar
Ya Vehhab
Ya Fettah

Elem neşrah leke sadrek

Ve vada’na ‘anke vizreke          

Elleziy enkada zahreke  

Ve refa’na leke zikreke  

Feinne me’al’usri yüsren

İnne me’al’usri yüsren   

Feiza ferağte fensab       

Ve ila rabbike ferğab

Ya Alim
Ya Basit
Ya Rafi
Ya Muiz
Ya Semi
Ya Basir
Ya Hakem
Ya Latif
Ya Habir
Ya Halim

Vedduha.

Velleyli iza seca.

Ma vedde’ake rabbüke ve ma kala.

Ve lel’ahıretü hayrün leke minel’ula.

Ve lesevfe yu’tıyke rabbüke feterda.

Elem yecidke yetiymen feava.

Ve vecedeke dallen feheda.

Ve vecedeke ‘ailen feağna.

Femmel yetiyme fela takher.

Ve emmessaile fela tenher.

Ve emma binı’meti rabbike fehaddis.

Ya Azim
Ya Gafur
Ya Şekur
Ya Mukit
Ya Kerim
Ya Mucib
Ya Vasi
Ya Vedud
Ya Mecid
Ya Vekil

Kul hüvallahü ehad         

Allahüs samed      

Lem yelid ve lem yuled  

Ve lem yekün lehu küfüven ehad

Ya Hamid
Ya Kayyum
Ya Evvel
Ya Ahir
Ya Zahir
Ya Batın
Ya Rauf
Ya Cami
Ya Nafi
Ya Hâdî

El hamdü lillahi rabbil alemin. Er rahmanir rahıym. Maliki yevmid din. İyyake na’büdü ve iyyake nesteıyn. İhdinas sıratal müstekıym. Sıratallezine en’amte aleyhim ğayril mağdubi aleyhim ve lad dallin. (amin)

Duada geçen 40 esma ile 4 sureyi ezberden okumakta güçlük çeken müminler dua sözlerini yazılı bir metin üzerinden de okuyabilirler.

 

 

Huzur duası en tesirli dilek ve hacet dualarından biridir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön