Kısmet Duası Mutlu Evliliklerin Anahtarıdır

kısmet duası

Mümin kadınların ve mümin erkeklerin hayırlı evlilikler yapmasına vesile olan kısmet duası yüzyıllardır yaygın biçimde okunmaktadır. Ayetlere ve esmalara dayanan bu dua, sahih bir niyazdır. 

Kısmet duasının etkili olmasını sağlayan temel husus hiç şüphesiz ki aynı anda çok sayıda insanı etkilemesidir. Bu tesirli dua her şeyden önce bizzat duayı okuyan kadınları ve erkekleri etkiler. Dua, kişinin ön yargılarının yıkılmasını sağlar ve evliliğe hazır olmasını temin eder. Ayrıca dua okuyan kişinin ailesi de evlilik kavramına olumlu bakmaya başlar.

Bu dua ayrıca evlilikte hayırlı aday olacak kişilerin de bakış açısının değişmesini sağlar. Dua okuyan kişi insanların gözüne her anlamda şirin görünür. Daha önce hayırlı kısmetler sınırlı iken inşallah dua vesilesi ile kısa zamanda pek çok hayırlı kısmet ortaya çıkacaktır.

Büyük alimler kısmetin çeşitli sebeplerle kapanabileceğini ifade etmektedir

Evlenme çağı geçmiş kişiler için sık sık “Kısmeti kapanmış.” ifadesi kullanılmaktadır. Bu görüş ilk bakışta batıl bir inanç gibi görünebilir. Halbuki büyük alimler böyle bir durumun gerçekten olabileceğini ifade etmektedir.

Büyük alimler bir insanın kısmetinin genel olarak şu sebeplerden kapanabileceğini belirtmektedir:

  • Kişinin çevresinde kendisine denk adayların olmaması, yani eğitim, zenginlik ve dış görünüş bakımından kişiye yakışır kısmetlerin bulunmaması
  • Kişinin ailesinin çevrede kötü bilinmesi veya insanların bu aile ile akrabalık bağı kurmaktan çekinmesi
  • Kişinin kendisinin evliliğe soğuk bakması ve taliplerini bilerek veya bilmeyerek kaçırması
  • Kısmet kapatma büyülerinin yapılmış olması
  • Kişinin kariyer, eğitim veya geçim sıkıntısı gibi sebeplerle evliliği ileri yaşlara ertelemesi ve bu yüzden kendi yaş grubundaki adayların azalması

Burada ifade edilen sebeplerin dışında kişiye veya aile özgü çok daha farklı sebepler de kısmetin kapanmasına neden olabilir. Bazı durumlarda ise ortada hiçbir ciddi sebep yokken hayırlı kısmetler bulunmaz. Böylesi durumlar için büyük alimler kısmetin her şeyden önce bir “nasip meselesi” olduğunu belirterek kişinin sabırlı davranmasını tavsiye etmektedir.

Kısmet duası yukarıda ifade edilen sebeplerin tümü için inşallah hayırlı bir çıkış kapısıdır. Zira bu duayı okuyarak hayırlı kısmetlerle nasiplenen ve mutlu bir evlilik yapan çok sayıda mümin bulunmaktadır.

Tabi ifade etmek gerekir ki duanın tesirini tam olarak göstermesi için dua sözlerini sabırlı biçimde okumak ve dua etme usulüne uygun hareket etmek gerekir. Bu itibarla aşağıda ifade ettiğimiz tüm ayrıntılara dikkat edilerek dua sözlerinin okunması büyük önem taşımaktadır.

kısmet duası

Kısmet duası “sevdiğine kavuşma duası” hükmünde okunabilir

Bu tesirli duanın belli bir kişiye kavuşmayı dilemek için okunup okunamayacağı sıklıkla sorulmaktadır. Kadim dua kitaplarında bu hususta şu tarzda açıklamalar yapılmaktadır:

Kısmet duası sevilen belli bir kişiye kavuşmak için okunabilir. Kişi duanın sözlerini okurken evlenmek istediği bu şahsı içinden niyet getirerek duasının sözlerine devam etmelidir. İnşallah kişinin sesi Arş-ı Ala’da duyulacak ve sevdiği kişi ile mutlu bir evlilik yapacaktır.

Eğer kişinin aklında bir aday yoksa yani sevdiği bir şahıs bulunmuyorsa duasını okuyarak yüce Allah’ın takdirine rıza gösterecektir. İnşallah karşısına öylesine hayırlı bir kısmet çıkacaktır ki kişi ömür boyu yüce Allah’ın bu lütfu için şükredecektir.

Kısmet duası haftada bir defa okunur

Kısmet duası için makbul kabul edilen zamanlar kadınlar ve erkekler için farklıdır. Eski kaynaklarda erkeklerin bu duayı cuma sabahları okuması tavsiye edilmiştir. Kadınlar için tavsiye edilen makbul okunma zamanı ise perşembe geceleridir.

Eğer kişi ifade edilen bu günlerde dua etmeye fırsat bulamazsa haftanın diğer günlerinde de dua edebilir. Bu hususta müminlerin önünde zorlayıcı bir kaide yoktur. Ancak büyük alimlerin görüşlerine itibar etmek ve onların tavsiye ettikleri vakitlerde dua etmek elbette ki daha hayırlı sonuçlara vesile olacaktır. 

kısmet duası

Kısmet açma duası kaç günde etkisini gösterir?

Duanın 21 günde, 40 günde veya 70 günde kabul gördüğüne dair fikirler öne sürülmektedir. Ancak bu fikirlerin hiçbiri doğru değildir. Zira duaları kabul edecek yegane güç yüce Allah’tır. Duaları ne zaman ve nasıl kabul edeceğine yalnızca yüce Allah karar verir. Rabbimiz bazen kullarının dualarını o an için kabul etmez. Müminler “Dualarım neden kabul görmüyor?” şeklinde şüpheye düşerler. Ancak kulların bilmediği fakat yüce Allah’ın bildiği şeyler vardır. O, hikmet ve hüküm sahibidir.

Bu itibarla kısmet duası okuyan müminlerin sabırlı biçimde dua etmeye devam etmeleri ve Allah’ın takdirine şükredip uymaları gerekir. Ancak ifade etmek gerekir ki kısmet duası hakkında eser yazan büyük alimler ile duayı okuyup hayırlı kısmet bulan kişiler “duanın tahmin edilenden çok daha kısa sürede” hayırlı neticeler verdiğini ifade etmektedir.

İhtiyaç sahiplerini sevindirmek duanın kabulünü kolaylaştırır

Yüzyıllardır kısmet duası okuyan kadın ve erkekler bir miktar sadaka vererek dualarının tesirini artırmaya çalışmaktadır. Günümüzde de bu duayı okuyanlar duaya devam ederken en az bir defa yoksul birisine maddi yardımda bulunmaktadır.

Duaların kabul görmesi için illa ki yoksul insanlara maddi yardımda bulunmak şart değildir. Zira İslam dininde duaların kabulü parasal durumlara bağlanmamıştır. Yani kişi sadaka vermeden de kısmet duasını okuyabilir.

Fakat sadaka vermenin onlarca fazileti vardır ve bu faziletlerden biri de duaların kabulüne vesile olmasıdır. Müminlerin bu gerçeğin farkında olması ve dua okudukları dönem boyunca bir defa da olsa sadaka vermeye gayret etmeleri isabetli olacaktır. Verilecek sadakanın miktarı önemli değildir. Dua eden kişinin maddi durumuna göre bu miktar az ya da çok olabilir. Önemli olan darda kalan müminlerin imdadına yetişmek ve yüce Allah’ın hoşuna giden güzel davranışlar sergilemektir.

Kısmet duası sessiz bir ortamda ve acele etmeden okunmalıdır

Dua okuyacak mümin yalnız bir ortamda el açma imkanı bulursa inşallah çok isabetli olur. Zira sessiz ortamda tefekküre dalmak, ruhsal olarak duaya hazırlanmak ve duayı içten duygularla okumak daha kolaydır. Eğer mümin böyle bir ortama sahip değilse en azında kısmen sessiz bir yere çekilerek duasını okumalıdır.

Dua okunurken aceleci davranmak da doğru değildir. Kişi, dua için uygun bir zaman ayırmalı ve dua okunurken geçen zamanın kesinlikle “boşa harcanmış zaman olmadığını” bilmelidir.

Ayrıca kişinin duasının kabul göreceğine inanarak dua etmesi de son derece önemlidir. Zira kulların inanarak ve samimi biçimde yaptıkları duaların daha kolay kabul gördüğü pek çok alim tarafından ifade edilmiştir. Müminin kalpten gelen hislerle dua etmeleri halinde inşallah elleri boş çevrilmeyecektir.

Bu tesirli dua vekaleten de okunabilir fakat aslolan bizzat okumaktır

Çocukları evlenme çağına gelen pek çok anne baba kısmet duası okuyarak evlatlarının hayırlı evlik yapmasını dilemektedir. Müminlerin kendi çocuklarının kısmeti için vekaleten dua etmeleri önünde bir engel yoktur. Zira dua, “helal dairesi içindeki isteklerin gerçekleşmesi için yüce Allah’a müracaat etmek” demektir. İnşallah anne babaların da bu husustaki duaları da kabul görecektir.

Fakat özel yaşamla ilgili dualarda kişinin bizzat el açıp dua etmesi daha isabetli kabul edilmektedir.

kısmet duası

Kısmet duasının sözleri 4 esma ve 4 ayetten oluşur

Kısmet duası bir terkiptir yani içinde esmalar ve ayetler bulunmaktadır. Esmaların hepsi “sevgi, birlik, nur, faydalı” gibi doğrudan evlilik ile ilgili anlamlar taşımaktadır. Kuran-ı Kerim’den alınan ayetler de evlilik ve aile ile alakalıdır.

Duaya besmele ile başlanır ve ardından esmalar ve ayetler şu sırayı takip ederek okunur:

  • Ya Vedud esmasından sonra Furkan suresi 74. ayeti
  • Ya Cami esmasından sonra Tevbe suresi 71. ayeti
  • Ya Nur esmasından sonra Meryem suresi 96. ayeti
  • Ya Nafi esmasından sonra Ali İmran suresi 38. ayeti

Esmalardan ve ayetlerden sonra “amin” denilerek eller yüze sürülür ve dua bitirilir. İfade edilen bu sıralamaya göre duanın sözleri tam olarak şöyle olacaktır:

Bismillahirrahmanirrahim

Ya Vedud,

Velleżîne yekûlûne rabbenâ heb lenâ min ezvâcinâ veżurriyyâtinâ kurrate a’yunin vec’alnâ lilmuttekîne imâmâ

Ya Cami,

Vel mü’minune vel mü’miratü ba’duhüm evliyaü ba’d ye’mürune bil ma’rufi ve yenhevne anil münkeri ve yükıymunes salate ve yü’tunez zekate ve yütıy’unellahe ve rasuleh ülaike se yerhamühümüllah innellaha azızün hakım.

Ya Nur,

İnnellezıne amenu ve amilus salihati se yec’alü lehümür rahmanu vüdda.

Ya Nafi,

Hünalike dea zekeriyya rabbeh kale rabbi heb lı mil ledünke zürriyyeten tayyibeh inneke semıud düa (Amin)

 

Kısmet Duası Mutlu Evliliklerin Anahtarıdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön