Günümüzde gittikçe yaygınlaşan psikolojik sorunlardan biri de panik atak rahatsızlığıdır. Panik atağın niçin ortaya çıktığı tam olarak tespit edilememiştir. Ayrıca rahatsızlığın kesin bir tedavisi de ne yazık ki yoktur.

Panik atak rahatsızlığından mustarip olan kişilerin günlük yaşamlarına dikkat etmeleri, düzenli bir yaşam sürdürmeleri ve manevi dünyalarını zenginleştirmeye gayret etmeleri büyük önem taşımaktadır. Kişinin manevi olarak kendisini güçlü hissetmesi panik atağın ortadan kalkmasında en önemli etkendir. İşte bu hususta panik atak duası okumak inşallah çok olumlu neticeler vermektedir.

Panik atak duası Kuran ayetlerine dayanan sahih bir duadır

Dualar içinde en makbul kabul edilenler Kuran ayetlerine dayanan niyazlar ile bizzat Peygamber Efendimizin ağzından söylenen dualardır.

Panik atak duasının da tamamı Kuran ayetlerine dayanmaktadır. Bu itibarla gönül rahatlığı ile okunabilecek etkili bir niyazdır. Kuran-ı Kerim, alemlere rahmet olarak inmiştir. Kuran-ı Azümmüşşan’a dayanan duaların da muazzam tesirleri vardır.

Panik atak duası okuyacak müminlerin dikkat etmeleri gereken bazı önemli hususlar

Panik atak duasını okuyarak bu rahatsızlıktan kurtulmak isteyen müminler öncelikle yaşam tarzlarını düzenlemelidir. Kişiyi strese ve sıkıntıya sokacak her türlü olumsuz durum ortadan kaldırılmalıdır.

Devamlı abdestli dolaşmaya gayret etmek panik ataktan kurtulmaya yardımcı olacaktır. Zira abdest sadece bedensel temizlik anlamında düşünülmemelidir. Abdestin bilinen ve bilinmeyen sayısız fazileti vardır.

Kalplerin yüce Allah’ı anması bütün ruhsal sıkıntıların şifasıdır. Bundan ötürü Allah’ın güzel isimleri olan Esmaül Hüsna’nın devamlı okunması inşallah faydalı olacaktır.

Kuran-ı Kerim’den kısa sureler ezberleyerek devamlı okumak kişi üzerinde çok olumlu tesirler bırakır. Gün içinde fırsat buldukça Kuran’dan kısa sureler okumak her türlü sıkıntıya karşı kalkan görevi görecektir.

Panik atak duası okuyacak müminler ayrıca dua edilirken samimi duygularla el açmanın duanın kabulü açısından son derece önemli olduğunu bilmelidir. Kişinin bütün kalbi ile el açması halinde inşallah elleri boş çevrilmeyecek ve duaları Arş-ı Âla’da kabul görecektir.

panik atak duası sözleri

Panik atak duası ruhsal huzura kavuşmaya vesile olur

Panik atak duasının sözleri

Bir günde üç vakit panik atak duasını okumak tavsiye edilmiştir. Her vakitte okunan dua sözleri farklıdır. Ancak bu sözlerin tamamı aynı duanın parçaları gibi anlaşılmalıdır. Zira her üç öğün de dua etmenin maksadı aynıdır ve panik ataktan kurtulma dileğinde bulunulmaktadır.

Panik atak duasında hangi vakitte hangi ayetlerin okunduğu ile ilgili olarak şunlar söylenebilir:

  • Sabah vakti Rad suresi 28. ayeti kerime okunur.
  • Öğle vakti Yûnus suresi 25. ayeti kerime okunur.
  • Gece vakti İnşirah suresinin tamamı okunur.

Burada ifade edilen teşkil sırasına göre panik atak duasının sözleri şöyle olacaktır.

Panik atak duasının sabah okunan sözleri

Sabah namazından öğle namazına kadarki vakitte duanın sözleri okunabilir. Sabah okunan panik atak duasının sözlerini peş peşe 3 defa tekrar etmek inşallah daha makbul kabul edilir.

Bismillahirrahmanirrahim

Ellezıne amenu ve tatmeinü kulubühüm bi zikrillah e la bi zikrillahi tatmeinül kulub. (amin)

Rad suresi 28. ayetinin Türkçe meali

Onlar, iman edip kalpleri Allah’ın zikriyle yatışan kimselerdir; evet Allah’ın zikri ile kalpler yatışır!”

panik atak duası

Panik atak duasının öğle okunan sözleri

Öğle namazı ile ikindi namazı arasındaki vakitte okunur. Dua sözlerinin peş peşe 7 defa tekrar edilmesi tavsiye edilmektedir.

Bismillahirrahmanirrahim

Vallahü yed’u ila daris selam ve yehdı mey yeşaü ila sıratım müstekıym. (Amin)

Yûnus suresi 25. ayetin Türkçe meali

Allah, selamet yurduna çağırıyor ve dilediğini de doğru yola hidayet ediyor.

Panik atak duasının gece okunan sözleri

Gece yatsı namazından sonra okunur. Dua sözlerinin peş peşe 3 defa tekrar edilmesi tavsiye edilmektedir.

Bismillahirrahmanirrahim

Elem neşrah leke sadrek. Ve vada’na ‘anke vizreke. Elleziy enkada zahreke. Ve refa’na leke zikreke. Feinne me’al’usri yüsren. İnne me’al’usri yüsren. Feiza ferağte fensab. Ve ila rabbike ferğab (amin)

İnşirah suresinin Türkçe meali

(Ey Muhammed!) Senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı? Senin şânını yükseltmedik mi? Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Gerçekten, güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Öyleyse, bir işi bitirince diğerine koyul. Ancak Rabbine yönel ve yalvar.

Panik atak duasının 7 gün boyunca okunması tavsiye edilmektedir. Sonraki günlerde de kişi yüce Allah’ı anmayı ve dua okumayı ihmal etmemelidir. Zira unutulmamalıdır ki gönüller ancak yüce Allah’ı anarak huzura erebilir. Bazı alimler bu duanın panik atak tamamen ortadan kalkana kadar sabırla okunmaya devam edilmesini de tavsiye etmektedir.

 

 

Kategoriler: Sahih Dualar

0 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.