Sevgi Duası İşte Böyle Okunur

sevgi duası

Sevgi duası kutsi bir tılsımdır ve herhangi bir kişinin sevgisini kazanmak için okunabilir. Evli çiftler eşleri ile aralarındaki muhabbetin artması için bu duaya başvurabilir. Aynı şekilde bu dua bekar kişiler tarafından “kavuşma duası” hükmünde de okunabilir.

Sevgi duası genel olarak çevredeki bütün insanların sevgisini kazanmak için de okunabilir. Bu durumda duanın tesiri sadece bir insanla sınırlı olmayacak ve sosyal çevrede bulunan tüm insanları etkileyecektir.

Sevgi duası o kadar tesirli bir niyazdır ki pek çok farklı duanın özelliklerine sahiptir. Şirinlik duası, muhabbet duası, itibar duası, bağlama duası ve huzur duası gibi pek çok duanın yerine sadece sevgi duası okunabilir. Usulüne uygun okunan sevgi duası inşallah kişinin arzuladığı hedeflere ulaşmasını sağlar.

Dua okunurken dikkat edilmesi gereken 2 önemli husus

Sevgi duası okuyacak müminlerin dikkat etmeleri gereken temel hususlar büyük alimler tarafından şöyle izah edilmiştir:

  1. Sevgi duası okuyacak kişilerin küçük de olsa bir miktar sadaka vermeleri duaya olan icabeti artıracaktır.
  2. Dua edildiğine dair ulu orta konuşulmamalıdır. Zira İslami anlayışta özel hayatla ilgili dualar okunduğunda ketum davranılır yani başka insanlara bilgi verilmez.

Büyük alimler bu iki hususun dışında duaların kabulünde “samimiyet”in önemine de vurgu yapmışlardır. Müminlerin kalpten gelen duygularla el açmaları halinde inşallah sesleri Arş-ı Ala’da duyulacak ve duaları kabul görecektir.

Dua perşembe geceleri veya cuma sabahları okunur

Büyük alimler sevgi duası için makbul kabul edilen zamanları “perşembe geceleri ve cuma sabahları” olarak tavsiye etmişlerdir. 

Ancak ifade etmek gerekir ki duanın yaygın okunma vakti perşembe geceleridir.

Bu duanın faziletlerinden fayda görmek isteyen müminler dua sözlerini sadece bir defa okumak ile yetinmemelidir. Kişi dualarının kabul gördüğünü ve insanların kendisine büyük bir sevgi beslediğini görene kadar sabırla dua okumaya devam etmelidir. 

Gerek dua okuyan kişilerin anlatımları gerekse de büyük alimlerin bu konudaki görüşleri dikkate alındığında “duanın birkaç hafta içinde hayırlı gelişmelere vesile olduğu” söylenebilir. Ancak unutulmamalıdır ki duaların kabulünde takdir yetkisi yalnızca yüce Allah’ındır. O, her ne dilerse ancak öyle olur. Müminlerin bu gerçeğin farkında olması ve dualarını okurken yüce Allah’a tam bir teslimiyet ile yönelmeleri büyük önem taşımaktadır.

Sevgi duası sözleri

Sevgi duası nispeten uzundur. Çünkü içinde hem esmalar hem de kutsi sözler vardır. Ayrıca her bölümden sonra sevgisi kazanılacak kişinin adı da söylenmektedir. Eğer sevgi duası bir kişiye yönelik değil de bütün sosyal çevrede itibar kazanmak için okunuyorsa kişi adının yerine “külli beni adem” ifadesi kullanılır.

Dua sırasında esmaların ve isimlerin her biri 7 defa okunur. Ayrıca dua öncesinde niyet getirilmesi de büyük önem taşır.

Sevgi duasının sözleri şöyle teşkil edilmiştir:

Bismillahirrahmanirrahim denilerek besmele çekilir ve duaya başlanır. Ardından kişi duanın niyetini getirir. Kişi niçin dua ettiğini kendi sözcükleri ile birkaç kelime şeklinde niyet eder. 

Eğer müminler niyet etme konusunda uygun sözcükleri bulamayacaklarını düşünüyorlarsa niyetlerini kendi içlerinden de geçirebilirler. Zira yüce Allah kullarının dilleri ile açıkça söylediklerini de kalplerinden geçirdiklerini de layıkıyla bilir. Ancak kişinin kalbinden geçen niyeti dille tekrar etmesi elbette ki daha makbuldür.

Niyet kısmından sonra esmaların ve kutsi sözlerin okumasına geçilir:

Ya Latif (7 defa okunur.)

Allahümme ahrik ve heyyic eclip ve eczip kalbi ve akli ve ruhi ve cemı a’zai ve cevarihi. (1 defa okunur.)

(Belli bir kişinin sevgisi kazanılmak isteniyorsa bu kişinin adı 7 defa peş peşe tekrar edilir. Eğer genel olarak sosyal çevredeki herkesin sevgisi kazanılmak isteniyorsa 7 defa “külli beni adem” ifadesi art arda tekrar edilir.)

Ya Vedud (7 defa okunur.)

Ala hubbi ve aşkı ve muhabbeti ve meveddeti. (1 defa okunur.)

(Belli bir kişinin sevgisi kazanılmak isteniyorsa bu kişinin adı 7 defa peş peşe tekrar edilir. Eğer genel olarak sosyal çevredeki herkesin sevgisi kazanılmak isteniyorsa 7 defa “külli beni adem” ifadesi art arda tekrar edilir.)

Ya Cami (7 defa okunur.)

Bil muhabbetil kaviyyeti veş şehiydeti min gayri mühletin bila gayri mühletin bila ihtiyarin bil aceli ves sur’ati. (1 defa okunur.)

(Belli bir kişinin sevgisi kazanılmak isteniyorsa bu kişinin adı 7 defa peş peşe tekrar edilir. Eğer genel olarak sosyal çevredeki herkesin sevgisi kazanılmak isteniyorsa 7 defa “külli beni adem” ifadesi art arda tekrar edilir.)

Duanın son bölümünde ise şu kutsi sözler 7 defa tekrar edilir ve amin denilerek dua bitirilir:

Ve la yeuduhu hifzuhuma ve hüvel aliyyül azim.” (7 defa okunur ve amin denilerek dua bitirilir.)

Görüldüğü üzere sevgi duası ezberlenerek okunması zor olan bir duadır. Bu itibarla büyük alimler dua sözlerinin yazılı bir metin üzerinden de okuyabileceğini beyan etmişlerdir. 

 

Sevgi Duası İşte Böyle Okunur

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön